bateria przemysłowa

systemix w ue

Firma SYSTEMIX Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt.:

„Uruchomienie produkcji innowacyjnych baterii przemysłowych
cynkowo-powietrznych do sygnalizatorów drogowych
i innych przenośnych urządzeń elektrycznych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Numer projektu: WND-RPPM. 01.01.02-00-189/08